Last news

1 haftada 3 kilo pirinç levha

Oksijenli cilt bakımı nasıl yapılır youtube


Read more

Diyetisyen diyet listesi sdü gölcük

1 haftada 5 kilo verdiren içecek tarifleri


Read more

Detoks diyeti ferin batman nüfusu


Kanunda, çalışma yaşamına ilişkin ayrımcılık hususlarında önemli düzenlemelere yer verildi.Bunlar şöyle sıralandı: -Zorunlu mesleki gerekliliklerin varlığı halinde amaca uygun ve orantılı olan farklı muamele.30 gün içerisinde yazılı cevap verilmezse kurula başvuru yapılabilecek.Kurul bilirkişi görevlendirerek ve tanık dinleyerek konuyu inceleyebilecek.-Hizmetin zorunlulukları nedeniyle, amaçla orantılı olması şartıyla yaşa dayalı farklı muamele.-Sadece belli bir cinsiyetin istihdamını zorunlu kılan durumlar.-Bir dine ait kurumda, din hizmeti veya o dine ilişkin eğitim ve öğretim vermek üzere sadece o dine mensup kişilerin istihdamı.İtiraz süreci nasıl işleyecek?Ayrımcılık yapıldığının tespiti halinde bin liradan 15 bin liraya kadar para cezası verilecek. Meclis'e rapor edecek İdari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Başbakanlık ile ilişkili bir yapıda olacak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapacak.Habertürk'te yer alan habere göre örneğin bir pozisyona mühendis alırken, işveren hangi mühendislik bölümlerinin tercih edildiği belirtilebilecek fakat “Sadece İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi mezunları başvurabilir" diyemeyecek. maddesi, “işverenlerin, iş ya da staj başvurusunda bulunanlar arasında işe başvuru, seçim kriterleri, işe alım şartları ile çalışma ve çalışmanın sona ermesi süreçlerinde" ayrımcılık yapamayacaklarını öngörüyor.İş başvurusu gebelik ve çocuk nedeniyle reddedilemeyecek Bu yasak, “İş ilanı, işyeri, çalışma şartları, mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve yeniden eğitimin tüm düzeylerine ve türlerine erişim, meslekte yükselme ve mesleki hiyerarşinin tüm düzeylerine erişim" konularını da kapsıyor.Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirerek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletecek.Söz konusu ayrımcılık düzenlemesi, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı da kapsıyor.


Top news

Pt diyet ve sport farkı..
Read more
© 2016 Detoks diyeti ferin batman nüfusu