Last news

Dgs beslenme ve diyetetik ücretleri

Qa kilo verme egzersizleri indir


Read more

Zayıflama zencefil zerdeçal bal

Hızlı kilo almak için ne yapılmalıdır


Read more

Sağlıklı 5 kilo verme video

Wie kann man silikon von glas entfernen


Read more

Ilaçsız kolay kilo verme yolları 99


Her zaman yenilenme misyonumuzla lazer epilasyon cihaz sayımızı arttırarak randevusuz lazer epilasyon dönemini başlatıyoruz. bünyesindeki Özel Medicana International Ankara Hastanesine ilişkin olarak tarihli Haber Türk Gazetesi’nde yer alan, “Medikal estetikle hissedilen fark hayata döndürür.Reklam Kurulunun verdiği kararlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanır. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından görevlendirilen bir hekimde kurul üyesi olarak görev yapmaktadır. bünyesindeki Özel Boğaziçi Polikliniği’ne ait broşürde yer alan; “…Sağlık Kampanyası…Siz bu sene Check-up yaptırdınız mı? adresli internet sitelerinde pratisyen hekim olan ve ruhsal hastalıkların tedavisi konusunda “uzman” ve/veya “terapist” olduğunu gösterir resmi onaylı bir belgesi olmayan bahsi geçen doktorun söz konusu internet sitelerinde “Uzman Psikolojik Danışman, Evlilik Terapisti” olarak tanıtıldığı ve bu konularda faaliyet gösterdiği; “Sunduğum Hizmetler ” başlığı altında “Holistik Psikoterapi, psikoterapi, cinsel terapi, holistik cinsel terapi, evlilik terapisi, cinsel danışmanlık…” gibi klinik psikoloji ve psikiyatri alanına giren terapi ağırlıklı girişimlerin uygulandığı izlenimi oluşturulduğu ve bu konularda hasta kabul edildiği, Cinsel terapi konusunda eğitim veren kurumlar, bu konuda poliklinikleri olan eğitim ve üniversite hastaneleri olup bunun dışında hiçbir dernek, kurum veya kuruluşun böyle bir yetkisi olmamasına rağmen inceleme konusu adresli internet sitesinde “Verdiğim Eğitimler” bölümünde psikoterapist, cinsel terapist, cinsel danışman ve evlilik terapisti yetiştirildiği, ruh sağlığı profesyonellerine başta holistik cinsel terapi eğitimi olmak üzere, evlilik terapisi, holistik psikoterapi, hipnoz, hipnoterapi, anne baba ve eş eğitimleri verildiğinden bahsederek anılan doktorun eğiticiymiş gibi tanıtıldığı, Sitede yer verilen “Dr.Bu sayede Bursa’daki en fazla lazer epilasyon cihazına sahip klinik olup üyelerimizi bekletmeden hemen hizmet alma olanağı sunuyoruz(…)”şeklinde ifadelere yer verilerek, adı geçen sağlık kuruluşunun diğer kuruluşlara göre üstün olduğu izlenimi uyandırıldığı; böylece tüketicilerin söz konusu kuruluşa yönlendirildiği ve dolayısıyla “Estetik International Estetik Merkezi” isimli sağlık kuruluşunun ve kurucusu “Op. Bülent Cihantemur’un” örtülü reklamının yapıldığına, Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş. Erteleyin yaşamı değil, yaşlanmayı…Medikal estetik bir multidisipliner tıp alanıdır.Sağlık Alanında Reklam Kurulu 2010 yılı kararları Sağlık alanında Reklam Kurulu'nun 2010 yılı kararları açıklandı.“Gıda” alanına ilişkin dosyalardan üç tanesi de hekimlerce önerilen gıda kökenli ürünler nedeniyle verilen cezalardan oluşmaktadır. İçinde en azından biraz pigment içeren tüyler(siyahi, kahve,sarı,kızıl)etkili bir biçimde tedavi edilebilir...” şeklindeki ifadelerle bir güzellik salonu olan söz konusu kuruluşta, tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen “IPL Epilasyon” işleminin yapıldığı izleniminin oluşturulduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtım ve reklamların Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, adresli internet sitesinin tarihli görünümünde yer alan “IPL LAZER EPILASYON Günümüzde milyonlarca insan yüzlerindeki ve vücudunun çesitli bölgelerindeki tüylerden sikayet etmektedir.2010 YILI REKLAM KURULU ÇALIŞMALARI SAĞLIK ALANINDA VERİLEN CEZALAR Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilânları incelemek ve inceleme sonucuna göre, 4077 sayılı Kanun´un 16 ncı madde hükümlerine aykırı reklam ve ilânları üç aya kadar tedbiren durdurma ve/veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası verme hususlarında görevli olan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan özerk bir kuruldur. hakkında ulusal düzeyde idari para (68.678 TL) veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir. ...” başlığıyla yayımlanan reklamlarda yer alan ifadelerin Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, Reklam Kurulu'nun tarih ve 166 sayılı toplantısında, bahsi geçen hastane hakkında idari para cezası verilmiş olup yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesinde yer alan “(…) para cezaları, fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli uygulanır.” hükmü uyarınca idari para cezasının iki kat (6.867x2=13.734 TL) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.Genel olarak incelendiğinde, toplam ceza verilen dosyaların %36,5’i sağlık alanına ilişkin dosyalardan oluşmaktadır Reklam Kurulunun göreve başladığı 1995 yılından beri olduğu üzere, yine hem örtülü reklamlarda hem de diğer reklamlarda en çok yasaya aykırılığı belirlenen alan,maalesef sağlık alanı olmuştur. Özellikle 18- 25 yasları arasındaki bayanların %15'inde yoğun tüylenme görülür.Detaylı bilgi almak için çağrı merkezimize başvurabilirsiniz.” başlıklı bölümünde “12 yıldır Bursa’da lazer epilasyon konusunda deneyimli kuruluşumuz Estetik International bugüne kadar binlerce müşteriye hizmet verdi. hakkında yerel düzeyde (6.867 TL) idari para veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine, adresli internet sitesinin Mayıs 2009 tarihli görünümünde ve broşürlerde yayınlanan reklam ve ilanlarda nedeniyle Reklam Kurulu'nun tarih ve 165 sayılı toplantısında idari para cezası verilmiş olup; yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesinde yer alan “(…) para cezaları fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli olarak uygulanır” hükmüne istinaden iki kat olarak (6.867 x 2 =13.734 TL) uygulanmasına karar verilmiştir. Takipte nüks/metastaz şüphesi varsa, yeniden evreleme için radyoterapi planlamada, şüpheli kitlelerde biyopsi yerini belirlemede de kullanılmaktadır.” şeklindeki ifadelerin sağlık kuruluşuna ticari veche yükleyen ve talep yaratmaya yönelik olduğu dolayısıyla söz konusu reklamların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Özel Hastaneler Yönetmeliğine ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş. TL) veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.Bu dosyalardan 666 tanesi yasaya aykırı bulunmuş, 66 tane dosya ise yasaya aykırı bulunmamıştır. “Biri beni kurtarsın” yerine “biri benim kendimi kurtarmama rehberlik etsin, yol göstersin” mantığını hayata geçirelim. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.Yine bu dosyalardan 35 tanesi (örtülü reklamların % 41’i ) sağlık alanına ilişkin dosyalardır. Özellikle kadınların rahatsız olduğu bir durum olmaktadır. TÜM TÜY TİPLERİNE IPL YAPILABİLİRMİ VE IPL TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN GÜVENLİMİDİR?Sağlık alanının piyasalaşması sonucunda kaçınılmaz olarak oluşan bu tablo her geçen yıl ağırlığını artırmaktadır. No: 43” şeklindeki reklamların talep yaratıcı ve adı geçen doktorun çalışmalarına ticari veçhe verici nitelikte olması nedeniyle söz konusu reklamların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik’e ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, bünyesindeki Özel Medical Park Hastanesi’ne ait olup, Isparta ilinin muhtelif yerlerinde bulunan bilboardlarda Mart-Nisan 2010 döneminde yayımlanan reklam ve ilanlarda yer alan“…Laparaskopi Cerrahi ile Ameliyat korkusu tarih oldu! IPL Lazer sistemleri, yüz ve bacak ince kılcal damarlarının tedavisi, yaslılık lekelerinin giderilmesi ve cildin yenilenmesi gibi kozmetik amaçlarla yıllardır kullanılmaktadır...” şeklindeki ifadelerle bir güzellik salonu olan söz konusu kuruluşta, tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen “IPL Epilasyon” işleminin yapıldığı izleniminin oluşturulduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtım ve reklamların Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, bünyesindeki Özel Medicana International Ankara Hastanesine ilişkin olarak tarihli Haber Türk Gazetesi’nde yer alan, “Kanserde erken tanı ve tedavi hayata döndürür.Reklam Kurulu, 2010 yılı içinde 12 toplantı yaparak toplam 732 dosyayı karara bağladı.bünyesindeki Özel FBM Polikliniği ilişkin olarak broşürlerde “5.yıla özel kampanyalar. adresli internet sitesinin tarihli görünümünde yer alan, “Saç Dökülmesine Karşı Kendi Saçlarınızla Doğal, Kesin, Sağlıklı ve Estetik Çözümler İçin, Siz de İstanbul Refresh'e Gelin, Yenilenin... hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.Birbiriyle entegre şekilde çalışan farklı tıp alanlarındaki uzmanların sunduğu bütünsel tedavi ile beklenen başarılı ve kalıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Reklam Kurulu 2010 yılında, 12 toplantı yapmış olup, toplam 732 dosyayı karar bağlamıştır. Cem Keçe Modeli”nin herhangi bir bilimsel yayın olarak sunulmamış, tartışılmamış, ve kabul görmemiş olduğundan bilimsel bir değeri olmamasına rağmen bir model olarak sunulmasının ve en uygun tedavinin de uygulanan bu yöntemle mümkün olduğu şeklinde ifade edilmesinin bilimsellikten yoksun olup, etik olarak da uygun olmadığı gibi gerçeği yansıtmayan tek seanslık kesin çözümler, kısa tedaviler şeklinde vaatler sunulduğu, Diğer taraftan, söz konusu internet sitelerinde yayımlanan yazıların devamına hastaların ulaşılabilmeleri için bahsi geçen doktora ait “Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek” ve “Vajinismus’un Üstesinden Gelmek” isimli kitapların alınması gerektiğini belirten ifadeler ile “Gelin birlikte bu sorumluluğu paylaşalım.Bu dosyalardan 210 tanesi “sağlık” alanına ilişkin dosyalar olup, 208 dosya yasaya aykırı bulunmuştur. derece hemoroidlerde %100 Garantili teknik uygulama dönemi başladı” şeklindeki ifadelerin talep yaratıcı ve adı geçen doktorun çalışmalarına ticari veçhe verici nitelikte olması nedeniyle söz konusu reklamların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, adresli internet sitesinin tarihli görüntülerinde;“Pratik Hemoroid Tedavisi” ve “Özel Yöntemle Pratik Tedavi” başlıkları altında adı geçen şahsa ait olduğu anlaşılan muayenehanede yapılan hemorid tedavisine ilişkin tanıtım yapıldığı, söz konusu tanıtımlarda tıbbi bir işlem olan hemoroid tedavisine ait ayrıntılı bilgiler ile söz konusu tıbbi işlemin özel ve pratik bir yönteminin bahsi geçen muayenehanede yapıldığı bilgisine yer verildiği, bu nedenle söz konusu reklamların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, adresli internet sitesinin tarihli görünümü incelendiğinde, sitede tabip tarafından uygulanması gereken “Eximia Cavitasyon, AWT(Şok Dalga Tedavisi), Ozon Tedavisi, Botox&Dolgu, Ameliyatsız Yüz Germe, Lazer, Leke Tedavisi, Akne Tedavisi, Cilt Gençleştirme, Varis Tedavisi” gibi tıbbi işlemlere yönelik tanıtımların bulunduğu, hastaların tedavi öncesi ve sonrası görüntülerine yer verildiği; kuruluş bir poliklinik olarak faaliyet göstermesine rağmen internet sitesindeki tanıtımlarında ‘Esteline Sağlık ve Güzellik Kliniği’ biçiminde tüketicileri yanıltıcı isimlerin kullanıldığı; Ayrıca, “…Her kadının korkulu rüyası olan fazla kilolar ve selülitten zahmetsizce kurtulma yolları Esteline'da… ...” , “…Bağkur-TBMM-AK Sigorta-İş Bankası anlaşmalı kurumlarıyla katarakt ameliyatları başlamıştır...”gibi ifadelerin ve anılan hastaneye ait adresli internet sitesinde yer alan; “Sadece 7 dakikada gözlüklerinizden kurtulun... …” gibi ifadelerin şahsın çalışmalarına ticari bir görünüm verdiği, muayenehanesi lehine talep yaratmaya yönelik olduğu, dolayısıyla yukarıda bahsedilen tüm nedenlerden dolayı söz konusu internet sitelerinde yer alan reklam ve ilanların1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Özel Hastaneler Yönetmeliğine ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, adresli internet sitesinin tarihli görünümünde yer alan “Lazer epilasyon ile her zaman hazırsınız. Amerika’nın lazerle diş beyazlatma teknolojisi artık Türkiye’de. adresli internet sitesinin tarihli görünümünde yer alan “IPL EPİLASYON NEDİR?Ayrıca kurultarafından “örülü reklam” başlığıyla 99 dosya karara bağlanmış olup, 86 dosya yasaya aykırı bulunmuştur. Wish Estetik ve Lazer Merkezi olarak estetik ve güzellik konusunda son teknoloji ürünü cihazlarımız, tecrübeli hekim ve estetisyenlerden oluşan güler yüzlü ekibimiz ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışımız ile 2003 yılından beri Nişantaşı'nda hayatınızı yenileme yolunda sizlere hizmet vermekteyiz...” şeklindeki ifadelerin, sağlık kuruluşuna ticari veche yükleyen ve talep yaratmaya yönelik olması dolayısıyla söz konusu tanıtım ve reklamların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, ’ne ait tanıtım broşürleri ile ilgili olarak gerekli olan oda onayının alınmamış olması nedeniyle söz konusu tanıtımların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Sar-Den Sağlık ve Deniz Hizm. Günümüzde milyonlarca insan yüzlerindeki ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki tüylerden şikayet etmektidir.” şeklindeki ifadelerin sağlık kuruluşuna ticari veche yükleyen ve talep yaratmaya yönelik olduğu dolayısıyla söz konusu reklamların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Özel Hastaneler Yönetmeliğine ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş. TL) veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir. hakkında yerel düzeyde idari para (6.867 TL) veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.Hem hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını hem de halkımızı yakından ilgilendiren bu karalar kurula yansıyan dosyalarla sınırlı olup gerçek durumun çok daha vahim olduğu kuşkusuzdur. Reklam Kurulunca verilen “sağlık” başlığında verilen cezalar ile “örtülü reklam” başlığında verilen sağlık alanına ilişkin kararlar ve karar özetleri… …Kısa operasyon süresi, daha az ağrı ve risk düzeyi, kısa sürede günlük yaşama dönebilme, kozmetik avantaj... PET/CT tek seferde tüm vücutta kesin kanser tanısı.


Top news

Zayıflama hapları kanser filmleri..
Read more
© 2016 novosti-day.ru