Last news

Eliptik bisikletle nasıl kilo verilir cübbeli

Mini-yüz germe ameliyatı fiyatı zonguldak


Read more

Silikonlu memede agri var

20 kilo vermek gormek yemek


Read more

Sibel can diyeti evreleri 8.sınıf


Fakat diğer mesane hastalıklarında ve prostat büyümesinde de görülebilir. Pelvik ağrı veya vücudun yan bölgesinde ağrı da yapabilirler. Değişebilir Risk Faktörleri Riski Artıran Faktörler Sigara içmek: Bütün vakaların %25-60’ında kanser sebebi si­garadır. Sigara bırakıldıktan sonra kanser riski %30-60 ora­nında azalmaktadır. Kimyasal maddelere maruz kalma: Multiple kimyasal mad­delerle, boyayla, lastikle, deri, tekstil ve alüminyumla çalışanlarla oto sanayisinde çalışanlarda, 2-naftolamin ve benzidinle çalışan­larda, testisleri kanserojenlere maruz kalanlarda mesane kanseri görülebilir.Yalnız non-steroid antienflamatuar ilaçların mesane kanseri riskini azalttığına dair az sayıda yayın vardır.Mesane Kanserinde Erken Tanı ve Evreleri Epitelyum ve onun altındaki tunika propria denilen kısım ve onun da altındaki adale tabakasında kanser oluşmuş ancak henüz lenf düğümlerine sıçramamıştır. Bu kanserlerin %90’ı transisyonal hücreli, diğerleri de skuamöz hücreli kanserlerdir. İlk işareti, idrarda kan görülmesi veya tespitidir. Kanser üretraya yakınsa ağrılı işeme meydana gelir.Epitelyum hücrelerinin bazıları normal bö­lünmeleri sırasında risk faktörlerinin etkisi altında kanser hücre­sine dönüşebilir. Bu fazlalık erkeklerin daha fazla sigara içmeleri ve çalıştıkları yerlerde daha fazla kimyasal maddeye maruz kal-malarıyla açıklanabilir. Türkiye de kendine oldukça sağlam bir yer edinmiş ve diyetleri sayesinde bir çok insanı sağlıklı bir şekilde zayıflatmış olan Dr. Bir çok bayan oldukça merakla internetten araştırıyor ve soruyor. 3- Güçlendirme evresi : Bu dönemde seyir evresine ek olarak daha fazla sebzemiz var. Ayrıca önce haftada 1, sonra da haftada 2 kere ödül öğünleri var. Örneğin Seyir evresi kimi için 2 ayı bulabilirken kiminde 5 ayı bulabiliyor.Ailevi faktörler: Yakın akrabalarında mesane kanseri olanla­rın, hem ailevi hem de çevreden gelen faktörlerle daha fazla me­sane kanseri oldukları bilinmektedir.İlaçlarla tedavi: Mesela siklofosfamid (endoksan), mesane kan­seri riskini artırmaktadır. Az sıvı alınması: Çok sıvı tüketmenin mesane kanseri riski­ni azalttığına inanılmaktadır ancak şimdiye kadar kesin sonuç alınmış değildir.

Mesane Kanserleri Mesane Kanseri Belirtileri ve Korunma Mesane, böbrek kanseri bahsinde, idrarı toplayan boşluk ola­rak görülmektedir. Riski Azaltan Faktörler Günde 5 öğün yenilen sebze ve meyveler kanserden korun­ma sağlar.Yalnız Mısır’da mesanedeki sistosomiasis’in kansere neden olduğu bilinmektedir. Tıbbi ilaçlar: Fenasetin idrarda asetaminofen (parasetemol)” olarak çıkar. Bu işlerde çalışan Amerikalı erkeklerin %20-25’inde mesane kanseri görülmektedir. Ailesel faktörleri bulunanlar ve endoksan tedavisi almış olanlar taramalara girmeyi ihmal etmemelidir. Eğer fazla sayıda ve uzun müddet içilmişse kanser olu­şumu artar.İşte bu safhadan önce risk faktörlerini bilip bunlara engel olabilirsek mesane kanserinin %50 oranında önü­ne geçebiliriz. Yaş: Vakaların çoğu 65 yaş üstündedir ve ortalama yaş 72′ dir.


Top news

Diyet hamsi tarifleri 1.8..
Read more
© 2016 Sibel can diyeti evreleri 8.sınıf