Last news

Ayda 4 kilo verdiren diyet çorba

Oht peptide 3 selülit kremi hangisi


Read more

Yurtta diyet nasıl yapılır izle

Gençleştirme programı android çözüm


Read more

Bölgesel zayıflama yöntemleri blog nedir

Hızlı zayıflama teknikleri staj örneği


Read more

Hipnozla zayıflama fiyatları


bünyesindeki Özel FBM Polikliniği ilişkin olarak broşürlerde “5.yıla özel kampanyalar. adresli internet sitesinin tarihli görünümünde yer alan, “Saç Dökülmesine Karşı Kendi Saçlarınızla Doğal, Kesin, Sağlıklı ve Estetik Çözümler İçin, Siz de İstanbul Refresh'e Gelin, Yenilenin... hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.Reklam Kurulunun verdiği kararlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanır. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından görevlendirilen bir hekimde kurul üyesi olarak görev yapmaktadır. bünyesindeki Özel Boğaziçi Polikliniği’ne ait broşürde yer alan; “…Sağlık Kampanyası…Siz bu sene Check-up yaptırdınız mı? adresli internet sitelerinde pratisyen hekim olan ve ruhsal hastalıkların tedavisi konusunda “uzman” ve/veya “terapist” olduğunu gösterir resmi onaylı bir belgesi olmayan bahsi geçen doktorun söz konusu internet sitelerinde “Uzman Psikolojik Danışman, Evlilik Terapisti” olarak tanıtıldığı ve bu konularda faaliyet gösterdiği; “Sunduğum Hizmetler ” başlığı altında “Holistik Psikoterapi, psikoterapi, cinsel terapi, holistik cinsel terapi, evlilik terapisi, cinsel danışmanlık…” gibi klinik psikoloji ve psikiyatri alanına giren terapi ağırlıklı girişimlerin uygulandığı izlenimi oluşturulduğu ve bu konularda hasta kabul edildiği, Cinsel terapi konusunda eğitim veren kurumlar, bu konuda poliklinikleri olan eğitim ve üniversite hastaneleri olup bunun dışında hiçbir dernek, kurum veya kuruluşun böyle bir yetkisi olmamasına rağmen inceleme konusu adresli internet sitesinde “Verdiğim Eğitimler” bölümünde psikoterapist, cinsel terapist, cinsel danışman ve evlilik terapisti yetiştirildiği, ruh sağlığı profesyonellerine başta holistik cinsel terapi eğitimi olmak üzere, evlilik terapisi, holistik psikoterapi, hipnoz, hipnoterapi, anne baba ve eş eğitimleri verildiğinden bahsederek anılan doktorun eğiticiymiş gibi tanıtıldığı, Sitede yer verilen “Dr.775 - 0 531 böylece söz konusu şahsın ve Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, Aks Maksimum Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.hakkında ulusal düzeyde idari para (68.678 TL) ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.başlıklı bölümünde; “Bursa’da üç merkeziyle on yıldır estetik cerrahi ve medikal estetik konularında tüm Türkiye’den ve Avrupa’dan çok sayıda hastaya hizmet veren Estetik International Bursa dışındaki ilk şubesini Ankara’da açıyor.(…)” başlıklı bölümünde; “Tedavisi bugüne kadar çok zor olan çatlak, akne, kırışıklık hatta ameliyat ve yara izi gibi cilt sorunlarında yeni ve çok etkili bir lazer tedavi yöntemi şimdi Estetik International’da”başlıklı yazı içerisinde; “Estetik ve Plastik Cerrahi konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve bulduğu tekniklerle dünyadaki ilklere imza atan Op. Bülent Cihantemur, Stem Cell(Kök Hücre) ve Yağ Transferi ile ilgili son gelişmeleri takip etmek üzere Güney Kore’de 5 gün süre ile bir çok klinik, hastane, laboratuar ve araştırma merkezine ziyaretlerde bulundu(…)”başlıklı bölümünde “Zayıflamaya çalışıp da belli bölgelerinizdeki yağlardan kurtulamıyorsanız, liposuction gibi operasyonlar sizin için uygun seçenekler değilse sizi ultrason dalgalarının etkisiyle zayıflama yolunu yani ultra kavitasyonla tanıştıralım(…)Biz üyelerimiz için 10 seans kavitasyon ile birlikte 8 seans geminis ve özel incelme kürü içeren bir paket ile hem bölgesel incelme hem de incelirken sıkılaşma hediye ediyoruz. Prostat kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri, böbrek üstü bezi tümörleri, böbrek kisti, böbrek taşları...Ürolojide Laparoskopik ameliyatlar Prof. Tibet Erdoğdu ve Uzman Kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir(…)” gibi ifadelerin talep yaratmaya yönelik olduğu ve anılan sağlık kuruluşuna ticari bir veçhe yükleyen ifadeler olduğu gerekçeleriyle söz konusu reklam ve ilanların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Özel Hastaneler Yönetmeliğine ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Medicalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş. Dünyada teşhiste en gelişmiş sistem olan PET/CT cihazı ile tüm vücutta herhangi bir kitlenin metabolik karakterizasyonu, kötü huylu olup olmadığı, kanserin yaygınlığı, tedaviye yanıt verip vermediği tespit edilir.Bu dosyalardan 666 tanesi yasaya aykırı bulunmuş, 66 tane dosya ise yasaya aykırı bulunmamıştır. “Biri beni kurtarsın” yerine “biri benim kendimi kurtarmama rehberlik etsin, yol göstersin” mantığını hayata geçirelim. hakkında anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.Reklam Kurulu, 2010 yılı içinde 12 toplantı yaparak toplam 732 dosyayı karara bağladı.“Gıda” alanına ilişkin dosyalardan üç tanesi de hekimlerce önerilen gıda kökenli ürünler nedeniyle verilen cezalardan oluşmaktadır. İçinde en azından biraz pigment içeren tüyler(siyahi, kahve,sarı,kızıl)etkili bir biçimde tedavi edilebilir...” şeklindeki ifadelerle bir güzellik salonu olan söz konusu kuruluşta, tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen “IPL Epilasyon” işleminin yapıldığı izleniminin oluşturulduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtım ve reklamların Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, adresli internet sitesinin tarihli görünümünde yer alan “IPL LAZER EPILASYON Günümüzde milyonlarca insan yüzlerindeki ve vücudunun çesitli bölgelerindeki tüylerden sikayet etmektedir.Detaylı bilgi almak için çağrı merkezimize başvurabilirsiniz.” başlıklı bölümünde “12 yıldır Bursa’da lazer epilasyon konusunda deneyimli kuruluşumuz Estetik International bugüne kadar binlerce müşteriye hizmet verdi. hakkında yerel düzeyde (6.867 TL) idari para veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine, adresli internet sitesinin Mayıs 2009 tarihli görünümünde ve broşürlerde yayınlanan reklam ve ilanlarda nedeniyle Reklam Kurulu'nun tarih ve 165 sayılı toplantısında idari para cezası verilmiş olup; yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı fiilin bir yıl içerisinde tekrar edilmiş olması nedeniyle, para cezasının 4077 Sayılı Kanun’un 25/11 inci maddesinde yer alan “(…) para cezaları fiilin bir yıl içerisinde tekrarı halinde iki misli olarak uygulanır” hükmüne istinaden iki kat olarak (6.867 x 2 =13.734 TL) uygulanmasına karar verilmiştir. Takipte nüks/metastaz şüphesi varsa, yeniden evreleme için radyoterapi planlamada, şüpheli kitlelerde biyopsi yerini belirlemede de kullanılmaktadır.” şeklindeki ifadelerin sağlık kuruluşuna ticari veche yükleyen ve talep yaratmaya yönelik olduğu dolayısıyla söz konusu reklamların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Özel Hastaneler Yönetmeliğine ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş. TL) veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.Hem hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını hem de halkımızı yakından ilgilendiren bu karalar kurula yansıyan dosyalarla sınırlı olup gerçek durumun çok daha vahim olduğu kuşkusuzdur. Reklam Kurulunca verilen “sağlık” başlığında verilen cezalar ile “örtülü reklam” başlığında verilen sağlık alanına ilişkin kararlar ve karar özetleri… …Kısa operasyon süresi, daha az ağrı ve risk düzeyi, kısa sürede günlük yaşama dönebilme, kozmetik avantaj... PET/CT tek seferde tüm vücutta kesin kanser tanısı.” şeklindeki ifadelerin sağlık kuruluşuna ticari veche yükleyen ve talep yaratmaya yönelik olduğu dolayısıyla söz konusu reklamların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Özel Hastaneler Yönetmeliğine ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Işıl Sağlık Hizmetleri A.Ş. TL) veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir. hakkında yerel düzeyde idari para (6.867 TL) veanılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.Sağlık alanının piyasalaşması sonucunda kaçınılmaz olarak oluşan bu tablo her geçen yıl ağırlığını artırmaktadır. No: 43” şeklindeki reklamların talep yaratıcı ve adı geçen doktorun çalışmalarına ticari veçhe verici nitelikte olması nedeniyle söz konusu reklamların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik’e ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, bünyesindeki Özel Medical Park Hastanesi’ne ait olup, Isparta ilinin muhtelif yerlerinde bulunan bilboardlarda Mart-Nisan 2010 döneminde yayımlanan reklam ve ilanlarda yer alan“…Laparaskopi Cerrahi ile Ameliyat korkusu tarih oldu! IPL Lazer sistemleri, yüz ve bacak ince kılcal damarlarının tedavisi, yaslılık lekelerinin giderilmesi ve cildin yenilenmesi gibi kozmetik amaçlarla yıllardır kullanılmaktadır...” şeklindeki ifadelerle bir güzellik salonu olan söz konusu kuruluşta, tabip tarafından yapılması gereken ve güzellik salonlarında uygulanmasına izin verilmeyen “IPL Epilasyon” işleminin yapıldığı izleniminin oluşturulduğu, dolayısıyla söz konusu tanıtım ve reklamların Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, bünyesindeki Özel Medicana International Ankara Hastanesine ilişkin olarak tarihli Haber Türk Gazetesi’nde yer alan, “Kanserde erken tanı ve tedavi hayata döndürür.Yine bu dosyalardan 35 tanesi (örtülü reklamların % 41’i ) sağlık alanına ilişkin dosyalardır. Özellikle kadınların rahatsız olduğu bir durum olmaktadır. TÜM TÜY TİPLERİNE IPL YAPILABİLİRMİ VE IPL TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN GÜVENLİMİDİR?

Her zaman yenilenme misyonumuzla lazer epilasyon cihaz sayımızı arttırarak randevusuz lazer epilasyon dönemini başlatıyoruz. bünyesindeki Özel Medicana International Ankara Hastanesine ilişkin olarak tarihli Haber Türk Gazetesi’nde yer alan, “Medikal estetikle hissedilen fark hayata döndürür.Ayrıca kurultarafından “örülü reklam” başlığıyla 99 dosya karara bağlanmış olup, 86 dosya yasaya aykırı bulunmuştur. Wish Estetik ve Lazer Merkezi olarak estetik ve güzellik konusunda son teknoloji ürünü cihazlarımız, tecrübeli hekim ve estetisyenlerden oluşan güler yüzlü ekibimiz ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışımız ile 2003 yılından beri Nişantaşı'nda hayatınızı yenileme yolunda sizlere hizmet vermekteyiz...” şeklindeki ifadelerin, sağlık kuruluşuna ticari veche yükleyen ve talep yaratmaya yönelik olması dolayısıyla söz konusu tanıtım ve reklamların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, ’ne ait tanıtım broşürleri ile ilgili olarak gerekli olan oda onayının alınmamış olması nedeniyle söz konusu tanıtımların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe ve Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’e uygun olmadığına, Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklam veren Sar-Den Sağlık ve Deniz Hizm. Günümüzde milyonlarca insan yüzlerindeki ve vücudunun çeşitli bölgelerindeki tüylerden şikayet etmektidir.Birbiriyle entegre şekilde çalışan farklı tıp alanlarındaki uzmanların sunduğu bütünsel tedavi ile beklenen başarılı ve kalıcı sonuçlara ulaşmak mümkündür.Reklam Kurulu 2010 yılında, 12 toplantı yapmış olup, toplam 732 dosyayı karar bağlamıştır. Cem Keçe Modeli”nin herhangi bir bilimsel yayın olarak sunulmamış, tartışılmamış, ve kabul görmemiş olduğundan bilimsel bir değeri olmamasına rağmen bir model olarak sunulmasının ve en uygun tedavinin de uygulanan bu yöntemle mümkün olduğu şeklinde ifade edilmesinin bilimsellikten yoksun olup, etik olarak da uygun olmadığı gibi gerçeği yansıtmayan tek seanslık kesin çözümler, kısa tedaviler şeklinde vaatler sunulduğu, Diğer taraftan, söz konusu internet sitelerinde yayımlanan yazıların devamına hastaların ulaşılabilmeleri için bahsi geçen doktora ait “Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek” ve “Vajinismus’un Üstesinden Gelmek” isimli kitapların alınması gerektiğini belirten ifadeler ile “Gelin birlikte bu sorumluluğu paylaşalım.Bu sayede Bursa’daki en fazla lazer epilasyon cihazına sahip klinik olup üyelerimizi bekletmeden hemen hizmet alma olanağı sunuyoruz(…)”şeklinde ifadelere yer verilerek, adı geçen sağlık kuruluşunun diğer kuruluşlara göre üstün olduğu izlenimi uyandırıldığı; böylece tüketicilerin söz konusu kuruluşa yönlendirildiği ve dolayısıyla “Estetik International Estetik Merkezi” isimli sağlık kuruluşunun ve kurucusu “Op. Bülent Cihantemur’un” örtülü reklamının yapıldığına, Bu durumun, 4077 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, Olay Basın ve Yayıncılık A.Ş. Erteleyin yaşamı değil, yaşlanmayı…Medikal estetik bir multidisipliner tıp alanıdır.


Top news

Diyet izgara tarifleri video..
Read more
© 2016 Hipnozla zayıflama fiyatları